MKB Net 2.0 - bredband med äkta fiber

Om oss


MKB Net AB är ett helägt dotterbolag till MKB Fastighets AB som ägs av Malmö Stad. MKB Net har byggt ett fibernät (stadsnät) och ett kabel-TV nät som förser MKB Fastighets kunder med digitala tjänster. MKB Net äger och driftar hela nätet, d.v.s. bas-, områdes- och fastighetsnät. MKB Net sköter även nätverk för fastighetsteknisk utrustning åt MKB Fastighets AB.

TV-nätet har varit i bruk sedan år 2000 och bredbandsnätet sedan 2003.

Nätet uppdateras under 2013 och får då ny design samt hårdvara för att säkerställa drift och framtidens tjänster. Samtliga bostadsområden / fastigheter / lägenheter / lokaler, med några få undantag, ingår i nätet vilket innebär ca 24 500 lägenheter och 500 utrymmen uthyrda med lokalavtal. Ca 700 lägenheter tillkommer varje år och vår målsättning är att ansluta resterande av MKBs fastigheter.

Antalet anslutna bredbandsleverantörer är i dagsläget 8 st, antalet kabel-TV operatörer är 5 st via vår kommunikationsoperatör Connect TV. MKB Net har inte för avsikt att begränsa antalet leverantörer utan alla som vill leverera tjänster är välkomna.

Om du är leverantör och vill komma i kontakt med oss så kontakta vår tillförordnad chef MKB Net Jenny Brandell på .